Medicinska skola Pancevo

                       Добро дошли ! 

Foto: Draga David (2014)

Адреса:       

     Медицинска школа

   "Стевица Јовановић"

     Панчево, Пастерова 2   

 Телефони: 

     013/333 883; 013/2511 772; 013/331 390   

  E-mail :     

      paster@panet.rs ; medicinska@panet.rs

   Web :          www.medicinskapancevo.webs.com    

Презентација школе    

Презентација didaktičkih medija  школе

Prezentaciju su radile profesorke Mirjana Brzovan, Radulović Jasmina i Bogdan Vesna ( 2014)

 

 Историјат школе      

        Медицинска школа "Стевица Јовановић" основана је Одлуком Народног одбора Среза Панчево 17.марта 1959. године, а почела је са радом 1.септембра 1959. године под називом Школа за медицинске сестре-медицинске техничаре у Панчеву. Била је смештена у просторијама Опште болнице у Панчеву. Од 1964.године Школа наставља са радом у новој згради у којој се и сада налази. После 50 година рада Школа је 2009.године добила и фискултурну салу.

                     Презентацију школе осмислиле и технички уредиле професорке Биљана Стојаковић, Снежана Митровић, Љиљана Марковић и Јасмина Радуловић.

  

Образовни профили :   

1.Медицинска сестра-техничар  ( 15 одељења )

2. Медицинска сестра-васпитач  (1 одељење )

3.Здравствени неговатељ  (1 одељењe)

Фото: Ученици у кругу болнице са наст. здравствене неге Варгом Хајналком, 2014.

          

           Ови профили оспособљавају конкурентан здравствени кадар, како домаћем, тако и на страном тржишту рада.

            Након завршетка образовања, ученици су оспособљени да обаве низ медицинско-техничких радњи (вађење крви, давање инсулина, инфузија, трансфузија), да помажу лекару при пегледу и обављању разних дијагностичких процедура (пункције, операције, постављање гипса...), да храни и негује пацијента, спроводи примарну здравствену заштиту која има за циљ очување и унапређење здравља...

             Делокруг рада је широк. Наши завршени ученици могу се запослити у домовима здравља, у здравственим станицама, у патронажној служби, у заводима за здравствену заштиту, на болничким одељењима ( хирургија, интерно, инфективно, дечје одељење, ортопедија...операциона сала, јединица интензивне неге, коронарна јединица...), на клиникама, институтима, у вртићима...

             

Фото: Ученици на пракси у болници са наст.здравствене неге Душанком

         Програм је структуиран тако да обезбеди солидно опште образовање као основу за даље лично усавршавање и довољно стручно образовање за постизање високог нивоа оспособљености да, по завршетку школовања, стручно спроводи све радне задатке ( у оквиру струке), да стекне интелектуалну радозналост која је услов за успешно обављање професије, за даљи развој образовања и напредовања у струци.

 

1. Наставни предмети за смер медицинска сестра-техничар

Фото: Део одељења  II  4 школске 2014/2015. године. 

l разред 

                                            

1. Српски језик и књижевност
2. Страни језик *
3. Историја
4. Музичка уметност
5. Физичко васпитање
6. Математика
7. Рачунарство и информатика
8. Географија
9. Физика
10. Хемија
11. Биологија
12. Анатомија и физиологија
13. Латински језик
14. Здравствена нега
15. Прва помоћ
16. Изборни предмет **

ll разред 

1. Српски језик и књижевност
2. Страни језик *
3. Историја
4. Физичко васпитање
5. Математика
6. Физика
7. Хемија
8. Биологија
9. Хигијена са здравственим васпитањем
10. Микробиологија са епидемиологијом
11. Патологија
12. Фармакологија
13. Здравствена нега

14. Психологија

15. Изборни премет**

 

lll разред 

1. Српски језик и књижевност
2. Страни језик*
3. Физичко васпитање
4. Физика

5. Хемија

6. Биологија
7. Здравствена нега
8. Интерна медицина са негом
9. Хирургија са негом
10. Неуропсихијатрија са негом
11. Инфектологија са негом
12. Изборни предмет**

lV разред

1. Српски језик и књижевност
2. Страни језик *
3. Социологија
4. Филозофија
5. Физичко васпитање
6. Физика
7. Устав и права грађана
8. Медицинска биохемија
9. Здравствена нега
10. Интерна медицина са негом
11. Хирургија са негом
12. Педијатрија са негом
13. Гинекологија и акушертсво са негом
14. Изборни предмет **

 

 Напомена!

    1. Енглески језик 

       2. Немачки језик

       3. Француски језик

       4. Руски језик  

 

**  1. Грађанско васпитање 

      2. Верска настава

 

 2. Наставни предмети за смер медицинска сестра - васпитач 

    Фото: Део одељења I 4, прва генерација васпитача школске 2014/2015.године.    

l разред 

1. Српски језик и књижевност
2. Страни језик *
3. Историја
4. Музичка уметност
5. Ликовна култура
6. Физичко васпитање
7. Математика
8. Рачунарство и информатика
9. Географија
10. Физика
11. Хемија
12. Биологија
13. Анатомија и физиологија
14. Латински језик
15. Здравствена нега деце раног узраста

16. Изборни предмет **

Напомена!

    1. Енглески језик 

       2. Немачки језик

       3. Француски језик

       4. Руски језик  

**  1. Грађанско васпитање 

      2. Верска настава

 3. Наставни предмети за смер здравствени неговатељ

Фото: Део одељења  II 5 школске 2014/2015. године    

l разред                                             

1.Српски језик и књижевност                                                

2.Страни језик *

3.Физичко васпитање

4.Математика

5.Рачунарство и информатика

6.Биологија

7.Физика

8.Хемија

9.Латински језик

10.Анатомија и физиологија

11.Прва помоћ

12.Здравствена нега

13.Изборни предмет предвиђен законом **

14.Изборни предмет предвиђен програмом огледа ***

 

ll разред

1.Српски језик и књижевност

2.Страни језик *

3.Физичко васпитање

4.Математика

5.Медицинска биохемија

6.Хигијена са здравственим васпитањем

7.Микробиологија са епидемиологијом

8.Патологија

9.Фармакологија

10.Психологија

11.Здравствена нега

12.Изборни предмет предвиђен законом **

13.Изборни предмет предвиђен програмом огледа ***

 

lll разред

1.Српски језик и књижевност

2.Страни језик *

3.Физичко васпитање

4.Математика

5.Здравствена нега

6.Нега у рехабилитацији и кућна нега

7.Инфектологија

8.Основи клиничке медицине

9.Дијететика

10. Неуропсихијатрија

11.Изборни предмет предвиђен законом **

12.Изборни предмет предвиђен програмом огледа ***

 

Напомена !

 *    1. Енглески језик 

       2. Немачки језик

       3. Француски језик

       4. Руски језик   

 

 **  1.Грађанско васпитање 

       2.Верска настава

 

 *** 1. Историја  ( l и ll разред )

       2. Медицинска географија  ( l и ll разред )

       3. Ликовна уметност  ( l и ll разред )

       4. Музичка култура  ( l и ll разред )

       5. Социологија ( ll разред)

       6. Физика ( ll и lll разред )

       7. Предузетништво ( lll разред )

       8. Специјална ботаника( lll разред )

       9. Одабрана поглавља неорганске хемије ( lll разред)   

 

                    Директор школе:                                 

 

 Светлана Калапиш (фото:2014),

 дипломирани психолог 

 

 

 

 

 

      Секретаријат  школе:                                       

 

 

Секретар

Љиљана Вуковић (фото: 2015),

дипломирани  правник

 

 

 

 

Рачуновођа

Марија Бинђа (фото:2015),

дипломирани економиста

 

 

 

  

Организатор наставе здравствене неге и руководилац Стручног већа,

члан Школског одбора

Јасмина Радуловић,

специјалиста струковна медицинска сестра - методика наставе

Предмет: Здравствена нега

                    Стручни сарадници :                       

 

Библиотекар и референт за ученичка питања, председник Школског одбора

Снежана Митровић,

професор       

 

 

 

 

 

 

Психолог

Клара Рашовић (фото:2015),

дипломирани психолог

 

 

 

 

       

   ПРЕДАВАЧИ:                                               

   Општи и изборни предмети        
 

Фото: Део колектива (2014)

Љиљана Марковић,

професор југословенске књижевности и

српскохрватског/хрватскосрпског језика

Предмет: Српски језик и књижевност

 

 

 

Драга Давид

(фото: 2015)

професор српског језика и књижевности

Предмет: Српски језик и књижевност

 

 

 

 

Наташа Арамбашић

професор

Предмет: Српски језик и књижевност

 

 

 Маја Коленовић  (фото: 2015),

професор енглеског језика и књижевности

 Предмет: Енглески језик

        

 

 

 

 

 

 Наташа Џамтоска, (фото: 2015)

професор  енглеског језика и књижевности

Предмет: Енглески језик

 

 

 

 

 

 

Ивана Марковић,                  (фото: 2015)           

професор енглеског језика и књижевности

Предмет: Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада Николић, (фото: 2015)

професор  немачког језика и књижевности

Предмет: Немачки језик

 

 

 

 

 

Родика Мариану

професор немачког језика и књижевности

Предмет: Немачки језик

  

 

 Анђелка Деља (фото:2015), професор латинског језика

Предмет: Латински језик


 

 

 

Марија Димитрић, (фото:2015)

магистар уметности - сликар

Предмет: Ликовна култура

 

 

 

 

 

 

 

 Мирјана Сланкаменац,         (фото: 2015)

дипл.музички педагог

Предмет: Музичка уметност

 

       

 

 

 

 

Мирјана Бонџић  (фото: 2015),

  дипломирани историчар

  Предмети: Историја

                    Грађанско васпитање

 

 

 

 

 

 

 

Сунчица В. Радојевић,          (фото: 2015)

професор физичког васпитања и дипломирани аниматор спортске рекреације

Предмет: Физичко васпитање

 

 

 

 
         

 

 

 Игор Николић  (фото:2015), професор спорта и физичког васпитања,

Предсеник Синдиката Школе

fitnesstudiovip@gmail.com

Предмет: Физичко васпитање

 


 

 

 

 

Биљана Стојаковић, (фото: 2015)

професор

Предмет: Математика

 

 

 

 

 

 

 

Зоран Јовановић, (фото: 2015)

дипломирани математичар

Предмет: Математика

 

 

 

 

Марија Вуковић, (фото: 2015)

мастер инжењер машинства

Предмети: Математика

                    Физика

 

  Ђуро Маринков  (фото: 2015),

дипломирани математичар, професор математике и рачунарства

 Предмет: Рачунарство и информатика

 

 

 

Иван Рајић  (фото: 2015),

дипломирани географ

Предмет: Географија

 


 

 

 

Јелица Ротар Симоновић 

        (фото: 2015),

дипломирани физичар

Предмет: Физика

          


 

 

 

Мирјана Станојевић,            (фото: 2015)

дипломирани хемичар

 Предмет:Хемија

 

 

 

 

 

 

Дарко Џелајлија, (фото: 2015)

дипломирани хемичар

Предмет: Хемија

 

 

Наталија Грујић,

дипломирани биолог

Предмет: Биологија

Весна Х. Ширка

Предмет: Биологија

Живана Костић

Предмет: Биологија

 

 

Тамара Тодоровић (фото:2015),

дипломирани психолог

Предмети: Психологија,

Грађанско васпитање

 

 

 

 

Анђелко Спремо,

дипломирани професор филозофије и социологије,

члан Школског одбора

Предмет: Социологија,

Устав и права грађана,

Грађанско васпитање

Мићо Савић,

магистар филозофије

Предмет: Филозофија

 

 

 

 

Тамара Ристић,

дипломирани биохемичар

Предмет: Медицинска биохемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мирко Петровић, (фото: 2015)

магистар теологије

Предмет: Верска настава

 

 

 

 

 

 

Милош Пешић, (фото: 2015)

теолог

Предмет: Верска настава

 

 

 

 

 

  Стручни предмети                                            

 

 

Мирјана Бурић  (фото: 2014),

доктор медицине, специјалиста дерматовенерологије

Предмети: Анатомија и физиологија    

Микробиологија са епидемиологијом

            

              

 

  

Бојана Поповић (фото: 2015),

доктор медицине

Предмети: Патологија

 Анатомија и физиологија

 Инфектологија са негом

           

 

 Ђура Лазаров, (фото: 2015)

 специјалиста опште медицине, субспецијалиста реуматологије, доктор стоматологије

Предмети: Хигијена са здр.васпитањем

Интерна медицина са негом

Основи клиничке медицине

Дијететика         

 

 

 

 

Вељко Божић,(фото: 2015)

специјалиста оториноларинголог, специјалиста менаџмента у здравству

Предмет: Инфектологија са негом

 

 

 

 

Станислав Милошевић,

докор медицине

Предмет: Интерна медицина са негом

 

Владимир  Кецман,

специјалиста интерне медицине субспецијалиста хематолог

Предмет: Интерна медицина са негом

 

 

 

 

 

Каролина Бубања,

доктор медицине, специјалиста психијатрије

Предмет: Неуропсихијатрија са негом

 

 Јелена Ђуровић, (фото:2014)

доктор медицине

Предмет: Хирургија са негом

                 Педијатрија са негом

                 Фармакологија

 

 

 

 

 

 

Славица Јаношевић,               (фото: 2015)

педијатар неонатолог

Предмет: Педијатрија са негом

 

 

 

 

 

Слободан Овука,

доктор медицине

Предмет: Гинекологија и акушерство са негом 

 

Тамара Мирков,(фото:2015)

доктор медицине

Предмет: Гинекологија и акушерство са негом

Нега у рехабилитацији и кућна нега

Фaрмакологија

 

 

 

 

 

 

Славица Ђурђев(фото: 2015),

виша медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

 

 

 

Дорина Радовановић,                (фото: 2015)

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

 

 

 

Весна Богдан, (фото: 2015)

специјалиста струковна медицинска сестра - методика наставе

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

 

 

 

 

Оливера Родић, (фото: 2015)

Струковна медиицнска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

 

Даница Врањковић,

специјалиста струковна медицинска сестра - методика наставе

Предмет: Здравствена нега

Маријана Кљајић,

специјаиста струковна медицинска сестра - методика наставе

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

 Снежана Михајловић,           (фото: 2015)

специјалиста струковна медицинска сестра - методика наставе  
 

Предмет: Здравствена нега

 

 

 Санела  Дудуј,

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

Душанка Ступар

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

  

 

 

 

 

 

Сања Стојку  (фото: 2015),

специјалиста струковна медицинска сестра - методика наставе   

Предмети: Здравствена нега

                     Прва помоћ

    

 

 

 

 

 Драгослава Ожеговић,          (фото: 2015)

специјалиста струковна медицинска сестра

Предмет: Прва помоћ

                  Здравствена нега 

 

 

 

 

Душица Сова Бубања,(фото: 2014)

струковна медицинска сестра,

дипл. спец. педагог

Предмет: Прва помоћ

                  Здравствена нега

 

 

 

 

Мирјана Брзован

специјалиста струковна медицинска сестра - методика наставе

Предмет: Здравствена нега

 

Светлана Живанов

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

Милица Тројановић

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

Варга Хајналка (фото: 2014),

специјалиста струковна медицинска сестра -  методика наставе

Предмет: Здравствена нега


 

 

Тања Стефанов,

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

Бојана Ратков,

висока струковна медицинска сестра - техничар

Предмет: Здравствена нега

Светлана Лошић,

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

Милица Андић,(фото: 2015)

 специјалиста струковна медицинска сестра - методика наставе

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

 

 

 

 

Ђукановић Марина           (фото: 2015)

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега

 

 

 

 

 

Митровић Вања, (фото: 2014)

специјалиста струковна медицинска сестра - клиничка нега

Предмет: Здравствена нега

 

      

 

Анђела Панић,

струковна медицинска сестра

Предмет: Здравствена нега 

Фото: Стручно веће наставника  Здравствене неге (2014)

Разредне старешине                          Одељења

Сања Стојку                                                     I 1

Драга Давид                                                     I 2

Наталија Грујић                                               I 3

Тамара Ристић                                                 I 4

 Мирјана Бонџић                                            I 5 

Фото: Одељењске старешине првог разреда са директорком школе (2014)

                           

Драгослава Ожеговић                                      II 1

Поповић Бојана                                                II 2

Санела Дудуј                                                     II 3

Снежана Михајловић                                       II 4

Тамара Тодоровић                                            II 5

Фото: Одељењске старешине другог разреда (2014)

 

Оливера Родић                                                  III 1

Јасмина Радуловић                                           III 2

Душица Сова Бубања                                      III 3

Јелица Ротар Симоновић                                 III 4

Душанка Ступар                                               III 5

 (Фото: Одељењске старешине трећег разреда)

 

Хајналка Варга                                                 IV 1

Наташа Арамбашић                                         IV 2

Мирјана Брзован                                              IV 3

Мирко Петровић                                              IV 4

 Фото: Одељењске старешине матураната (2014)

 Помоћно особље:                           

 Кемењ Јожеф

Кемењ Вероника

Лазић Љиљана

Арамбашић Снежана

Гујаничић Србинка

Миловановић Снежана

Кочић Слађана

Фото: Помоћни радници (2014)

  Ђачки парламент :                        

 Председник: Васић Страхиња, IV 1            Потпредседник: Јаснић Кристина, III 3